Doktorandombudsmannen hjälper dig med frågor som du inte kan lösa på egen hand. Det kan röra så enkla saker som vilka bestämmelser som gäller, hur man drar av sin dator när man deklarerar, eller hur alternativa studiefinansieringar utfaller, eller om den institution och det ämne man är intresserad av har något särskilt gott eller dåligt rykte. Huvuddelen av de personliga ärenden som doktorandombudsmannen ger stöd och råd i rör allvarligare problem, exempelvis problem med handledaren eller konflikter med institutions- eller fakultetsledningen.

If a study related problem occurs during your time as a student or PhD student at Uppsala University you are welcome to contact student ombud. More information can be found here.

Contact information

E-mail: ombud@us.uu.se
Phone: 018 – 480 31 32 or 018 – 480 31 10

To book a meeting with the ombudspersons, please contact by email or phone.