Skip directly to content

Doktorandombudsman

Doktorandombudsmannen hjälper dig med frågor som du inte kan lösa på egen hand. Det kan röra så enkla saker som vilka bestämmelser som gäller, hur man drar av sin dator när man deklarerar, eller hur alternativa studiefinansieringar utfaller, eller om den institution och det ämne man är intresserad av har något särskilt gott eller dåligt rykte. Huvuddelen av de personliga ärenden som doktorandombudsmannen ger stöd och råd i rör allvarligare problem, exempelvis problem med handledaren eller konflikter med institutions- eller fakultetsledningen.

 

Office Hours:

Monday- Wednesday: 9 am- 5pm.

Thursday: 9 am-6 pm.

Friday: 9 am- 4 pm. 

 

Mail: studentombud@us.uu.se

Phone: 018 – 480 31 32

For English information, access the link: http://www.uppsalastudentkar.se/international-students/studying-sweden/studying/studentombudsman